Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 190 Bijlage 2. Feedback buitenlandse experten 1. Feedback Joyce Gubbels Lezen op School – Project Mechelen Leesstad (Thomas More Mechelen-Antwerpen) De verticale analyse van het project Mechelen Leesstad beschrijft de inhoud en opzet van het project op een heldere manier. Bij het onderdeel aanleiding blijft het onduidelijk dat het project zich specifiek richt op het lager onderwijs. Ook is het slechts impliciet te lezen dat het project gericht is op het stimuleren van begrijpend lezen en leesmotivatie. Bij de beschrijving van doelstellingen wordt dit wel duidelijk uitgewerkt. In de algemene beschrijving van de ambitie mist echter de nadruk op duurzame samenhang en effectieve acties, die ik wel terugzie in de projectaanvraag. De strategische en operationele doelstellingen worden helder weergegeven. Ook de beschrijving van de partners en samenwerking is duidelijk en in lijn met de aanvraag. In de beschrijving van de geplande en uitgevoerde acties mis ik de belangrijke rol van de boekkoffers die uitgedeeld werden aan de scholen. Zowel uit het interview met de coördinatoren als de interviews met medewerkers van scholen blijkt dat dit één van de meest concrete acties uit het project is geweest, hoewel onduidelijk blijft in hoeverre de scholen de boeken uit de boekkoffers ook daadwerkelijk ingezet hebben. De beschrijving van de geplande en uitgevoerde acties lijkt zich in het algemeen meer te richten op de geplande acties, dan op de uitgevoerde acties. Uit het interview met de coördinatoren blijkt bijvoorbeeld dat het analyseren van de uitkomsten van de leesscan en het maken van een ondersteuningsplan voor een aantal scholen nog moet gebeuren, omdat de snelheid waarmee scholen werken aan dit project verschilt per school. Ook wordt hier niet benoemd dat er vanwege beperkende coronamaatregelen minder bezoeken aan de bibliotheek en de partnerorganisaties hebben plaatsgevonden dan oorspronkelijk gepland en dat de actieve communicatie met de Mechelse bevolking minder aan bod is gekomen. Deze verschillen ten opzichte van de geplande acties worden wel benoemd onder ‘Mate van realisatie’. In hoeverre de leesbuddy’s naschoolse leesondersteuning hebben geboden en of het slotevenement heeft plaatsgevonden wordt echter niet duidelijk uit de verkregen documenten. De monitoring vond inderdaad op vrij informele wijze plaats binnen de projectraad en de leesraad, met enkel spontane input vanuit de scholen. De coördinatoren verwachten overigens ook dat de effecten niet binnen twee jaar zichtbaar zullen zijn. Uit de interviews blijkt dat het project vooral bewustwording heeft gecreëerd en tot aanpassingen heeft geleid van acties die al liepen of al gepland waren. Als concrete opbrengsten van het project worden met name de beschikbaarheid van de boekkoffers en het bezoek aan de partnerorganisaties genoemd. De aandachtspunten en randvoorwaarden worden helder beschreven. De beschikbare tijd, ruimte en geld worden inderdaad genoemd als belangrijke voorwaarden voor een succesvolle uitvoering van het project. Voor scholen is het belangrijk dat er voldoende draagvlak is. Zelfs met een kernteam lijkt het soms lastig om de rest van het team mee te krijgen in het uitvoeren van een leesbeleid of effectieve leesdidactiek en leesbevordering. Lezen op School – Project Boekboxen (Pedagogische begeleidingsdienst GO!) De verticale analyse geeft een goed beeld van het inhoud en uitvoering van het project. Bij de aanleiding en doelstellingen wordt beschreven dat het project zich richt op leesvaardigheid en een sterk leesbeleid. Dat het hier leesvaardigheid en leesbeleid betreft in de breedste zin van het woord, dus zowel tekstbegrip als technisch lezen, woordenschat, leesmotivatie, etc., is minder duidelijk. De doelen worden hier opgesomd, maar niet genummerd of expliciete beschreven als strategische doelen, waardoor de latere beschrijving van het wel of niet realiseren van de doelen lastig te duiden is. Bovendien is het inzetten om te leren soms het derde doel en soms het vierde doel, wat het interpreteren van de realisatie nog iets lastiger maakt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=