Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 188 6. Hoe werd tijdens het eerste projectjaar kennisdeling tussen de projectpartners bevorderd? Concrete pedagogisch-didactische aanpak 7. Zet jullie project expliciet in op het versterken van ontluikende geletterdheid bij kleuters? Zo ja, op welke manier gebeurt dat concreet? Doorvraagthema’s: a. In welke mate zet het project rechtstreeks in op het verhogen van letterkennis en fonologisch bewustzijn bij de betrokken kinderen? b. Op welke manier werken jullie concreet aan het vergroten van achtergrondkennis en taalbegrip bij kleuters? c. Hoe biedt het project ondersteuning aan gezinnen in functie van het ondersteunen van ontluikende geletterdheid? 8. Zet jullie project expliciet in op het versterken van de technische leesvaardigheid? Zo ja, op welke manier gebeurt dat concreet? 9. Zet jullie project expliciet in op het versterken van het tekstbegrip Zo ja, op welke manier gebeurt dat concreet? Doorvraagthema’s: a. In welke mate zet het project rechtstreeks in op het verwerven van woordenschat? Op welke manier? b. Hoe werken jullie aan het vergroten van de achtergrondkennis van leerlingen? c. In welke mate zetten jullie expliciet in op het aanleren van specifieke leesstrategieën (zoals voorspellen, hardop denken, samenvatten en vragen stellen)? 10. Zet jullie project expliciet in op het versterken van de leesmotivatie? Zo ja, op welke manier pakken jullie dit dan concreet aan? 11. Zet jullie project expliciet in op leesinterventies buiten de school (bv. vrije tijd, thuis, …)? Op welke manier pakken jullie dit concreet aan? 12. Gebruiken en/of ontwikkelen jullie specifiek (didactisch) materiaal in kader van jullie project? a. Welk (type van) materiaal? b. Op welke manier zetten jullie dit materiaal concreet in? 13. Op welke manier ondersteunt jullie project de deelnemende scholen? a. Waarvoor kunnen scholen op jullie een beroep doen? 14. Open vraag: is er nog een belangrijk aspect van de praktische of pedagogischdidactische aanpak dat u graag nog wil vermelden? Doelen en doelgroep 15. In jullie projectvoorstel schuiven jullie voor het eerste projectjaar een aantal strategische doelstellingen naar voor. [overlopen] In welke mate hebben jullie in de loop van het project gesleuteld aan deze doelstellingen? Waarom? 16. Welke doelgroep hadden jullie voor ogen bij het opstellen van de aanvraag? Licht toe. Monitoren en evalueren 17. Op welke manier hebben jullie het afgelopen jaar de voortgang van het project gemonitord? a. Welke indicatoren hebben jullie gebruikt?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=