Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 177 Het overgrote deel van de bevraagde betrokkenen geeft aan dat ze de bijdrage van hun LoS-project als positief tot zeer positief ervaren. Projectcoördinatoren lijken daarbij over het algemeen positiever te zijn dan schoolteamleden. De ervaren effecten zijn te bundelen in drie grote thema’s, in volgorde van frequentie: (1) bewustzijn rond lezen, (2) aankoop of ontwikkeling van materialen, en (3) versterkte samenwerkingen. Het effect dat het vaakst werd vermeld, is dat er volgens de betrokkenen dankzij het LoS-project in de deelnemende scholen een bewustzijn is gegroeid rond het belang van lezen en van het inzetten op leesvaardigheid en leesmotivatie. Zo werd in veel projecten ingezet op het uitwerken van een lees- en/of taalbeleid, vertrekkend vanuit een nieuwe of hernieuwde visie op lezen (zie Acties). “Dat [de leesvisie van de school] was heel weinig gestructureerd eigenlijk. Wij werken normaal twee jaar aan een leergebied en de voorbije jaren was al muzische vorming aan de beurt geweest, WO was aan de beurt geweest, wiskunde was aan de beurt geweest en nu was eigenlijk de noodzaak om rond taal iets te doen, maar dat was al een heel lang geleden, dus er waren wel zo losse initiatieven, zoals leesouders in het eerste en tweede leerjaar, we hadden tandemlezen in het vijfde, maar voor de rest was het iedereen deed eigenlijk allemaal zo zijn goesting eigenlijk daarin. En nu hebben we dat wat gebundeld en samengebracht.” (Interview directie bezochte school, project 22) “Het leeft nu wel in de school, terwijl dat vroeger niet was. De werkgroep heeft bij de jeugdboekenmaand, dat werd vroeger ook wel gedaan, maar nu met die helden en schurken de afgelopen maand, hebben ze iets geweldig op poten gezet en die initiatieven die waren er vroeger niet en nu is het wel de bedoeling dat dat blijvend is.” (Interview directie bezochte school, project 22) “Voor leraren en schoolteams die coaches zijn daar heel belangrijk geweest, dus je voelt wel dat we daar zowel op beleidsvlak als op klasniveau leraren veel hebben proberen ondersteunen, veel hebben proberen inspireren om dingen uit te proberen, om dingen anders aan te pakken, om hun eigen aanpak tot dan toe kritisch onder de loep te nemen en ik hoor uit die gesprekken die ze in juni gevoerd hebben al die schoolteams dat dat wel wat teweeg gebracht heeft, dat dat bewustzijn daarrond toch vergroot is en dat leerkrachten veel meer kansen zien of proberen te zien om elke mogelijkheid die zich daar voordoet om die toch te benutten. Dat is bijvoorbeeld de leerkracht Nederlands die de krachten bundelt met de leerkracht elektriciteit, omdat daar ook teksten en dingen aan bod komen, want daar moet ook met instructies en veiligheidsvoorschriften gewerkt worden. Dat is een tekstsoort die ook in het Nederlands voorkomt, dus ‘we gaan samenwerken’. Dus dat soort dingen zien we opeens in scholen oppoppen, waar dat we dat voorheen nooit zagen gebeuren.” (Interview projectcoördinator, project 9) Een tweede positieve bijdrage van het LoS-project die bevraagde betrokkenen vermelden, is de aankoop of ontwikkeling van boeken en materialen die kunnen ingezet worden in het kader van leesbevordering. Zo werd bijvoorbeeld het boekenaanbod verruimd of werden lesfiches of leeswijzers ontwikkeld waarmee leraren konden werken. Voornamelijk schoolteamleden vonden het een

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=