Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 167 “Eén van de laatste sessies die wij gehad hebben, daar waren medewerkers van de bib en eigenlijk was ons dat wel een beetje tegengevallen, want wij dachten dat die van de bib ons veel tips en tricks gingen geven en eigenlijk hebben die gewoon hun programma overlopen van wat er te doen is, maar eigenlijk waren wij allemaal al op de hoogte vanop school, alé, van wat er allemaal was.” (Interview leerkracht bezochte school, project 20) We benadrukken opnieuw dat deze stroevere samenwerking slechts in enkele projecten en met enkele partners werd waargenomen. In het overgrote deel van de LoS-projecten werd de onderlinge samenwerking door de betrokkenen als positief, constructief, vruchtbaar en inspirerend ervaren. Over het algemeen kan dan ook gesteld worden dat de LoS-projecten een bijdrage hebben geleverd aan het opbouwen van nieuwe samenwerkingsverbanden en dat reeds bestaande samenwerkingsverbanden werden verbeterd en geïntensifieerd. Dit sluit aan bij de nood aan het gericht binnenbrengen van externe expertise en ondersteuning voor het voeren van onderwijskundig beleid, omwille van verschillende redenen: verhelpen aan lacunes in aanwezige expertise, enthousiasmeren, taken verdelen, externe sociale stimulansen creëren. Het wijst echter ook op de noodzaak om dit voldoende concreet en aansluitend bij de klaspraktijk te doen, deze samenwerking geleidelijk en participatief op te bouwen en hierbij ook duurzaamheid in te bouwen. 3.3.4 Acties Ten eerste dienen we te benadrukken dat de concrete acties die ondernomen werden in de projecten heel uiteenlopend en divers zijn. Om toch wat lijn in de beschrijving van de LoS-acties te brengen, hanteren we in wat volgt de ‘leescirkel’ van Aidan Chambers (2012). Chambers onderscheidt in zijn Leescirkel vier aspecten van lezen: (1) selecteren (van wat je gaat lezen), (2) het lezen zelf, (3) reageren op wat je gelezen hebt, en (4) de helpende volwassene die je doorheen dit proces ondersteunt. De eerste drie aspecten zijn opeenvolgende stappen die blijvend herhaald worden. Omdat LoS-acties gericht op het bredere leesbeleid op school minder eenvoudig in het kader van de leescirkel van Chambers ingepast kunnen worden, bedden we het model van de leescirkel in het bredere leesbeleidskader in (zie Figuur 2). De concrete acties gelinkt aan de vier aspecten uit de leescirkel worden idealiter immers in belangrijke mate mee gestuurd door een overkoepelend leesbeleid op school. In wat volgt bespreken we hoe verschillende acties werden opgezet die passen binnen de verschillende aspecten van de aangepaste leescirkel. Bij elk aspect geven we eerst een globale beschrijving van de meest opgezette acties. Vervolgens voegen we bij elk aspect een kader toe met voorbeelden die hierbinnen passen en die aanwezig waren in de LoS-projecten.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=