Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 152 De school monitort zowel het leesniveau als het leesgedrag. Leesniveau: In schooljaar 2019 – 2020 vond de nulmeting plaats aan de hand van de SALTO-toets, de AVI-toetsen en de IDP begrijpend lezen voor het zesde leerjaar. In schooljaar 2022 - 2023 maakt de school de eindevaluatie om te bekijken of de inspanningen voldoende resultaat hebben: - oktober 2022: vergelijken van de resultaten van de SALTO-toetsen van de voorbije 3 schooljaren - oktober 2022: De IDP-proef van juni 2019 wordt gedurende 3 opeenvolgende jaren afgenomen bij de leerlingen van het 6de leerjaar. In oktober 2022 worden de resultaten vergeleken en geïnterpreteerd - november 2022: opvolging van begrijpend lezen aan de hand van de TALENT-toets door de resultaten van het 2de, 4de en 6de leerjaar te vergelijken met de resultaten van november 2019 - december 2022: vergelijken van de AVI-toetsen van de voorbije 3 jaren in het derde leerjaar De zorgmodule van Bingel laat toe om zowel op klasniveau als op kindniveau grafieken aan te maken van de leesniveaus. Leesgedrag: Elk schooljaar worden in september de leesgewoontes en leesmotivatie van de leerlingen in kaart gebracht aan de hand van een digitaal formulier. De evolutie resultaten worden bijgehouden in een excelbestand F. Mate van realisatie In projectjaar 1 ondervond de school veel hinder omwille van corona. Er was het voornemen om veel met de bibliotheek en de ouders samen te werken, maar deze waren niet toegelaten op school. De samenwerking met de bibliotheek beperkte zich tot het uitlenen van boekenboxen en auteurslezingen vonden online plaats. De ouderbabbels over taal en het ‘ontbijt met een verhaal vielen eveneens weg. Dankzij de subsidies heeft de school op korte termijn veel kunnen realiseren en investeren. Het taalbeleidsplan is uitgebreid en het was mogelijk om zaken concreet uit te werken. Zonder dit project had de school heel wat meer jaren en schoolfeesten nodig om de leesboomhut te realiseren. Ook waren er voorheen klassen waar geen leeshoek aanwezig was en die nu wel over een leesplek beschikken. En alle klassen beschikken nu over een mooi boekenaanbod in tegenstelling tot vroeger toen het aantal boeken verschillend was van leerkracht tot leerkracht. G. Ervaren effecten Het invoeren van kwartierlezen zorgt ervoor dat de leerlingen al meer lezen dan wanneer een bepaalde tekst wordt opgelegd. De leesbevorderende activiteiten brengen hen dan weer in contact met de verscheidenheid aan boeken. Alle leerkrachten staan open voor wat de kerngroep aanbiedt. De directie stelt vast dat leerlingen genieten van het kwartier lezen per dag. De leerkracht beaamt dit en vult aan. Volgens haar zijn het alle kleine impulsen die de school geeft die ervoor zorgen dat kinderen graag lezen: toneeltjes, boeken op de speelplaats, een rustige leesplek, the masked reader, … . Ze ziet in haar klas dat de leerlingen nu ook beter in staat zijn om een boek te kiezen. Uit de online bevraging blijkt dat de leerkrachten van deze school meer stilstaan bij de manier waarop ze met het leesonderwijs aan de slag gaan. Er wordt meer tijd vrijgemaakt om te lezen en dit niet enkel in de taalles. Teksten worden soms herhaald gelezen en de leerkracht denkt na over wat je voor, tijdens en na het (voor)lezen van een tekst kan doen zodat de tekst begrepen wordt. Er is aandacht om op verschillende manieren te lezen zoals coöperatief lezen en interactief lezen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=