Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 149 PROJECT 21. Lezen is fun! (Vrije Basisschool Pius X Zele) Bron gewone tekst : projectaanvraag + interview met projectcoördinator en projectmedewerker – d.d. 7 september 2021 Bron tekst italic: interviews met zorgcoördinator en leerkracht – d.d. 15 maart 2022 Aanvullingen projectcoördinator A. Aanleiding In 2017 werd op niveau van de gemeente Zele een talenbeleidsplan opgezet omdat de nood van de centrumscholen – waar Pius X er één van is – rond taal heel precair is. Deze nood dwong zich op omwille van de groeiende diversiteit van de schoolkinderen. Vanuit dit gemeentelijk talenbeleidsplan werkte de school samen met de pedagogische begeleiding aan het schooleigen talenbeleidsplan dat loopt van 2019 tot 2022. De projectaanvraag die de school schreef voor hun project “Lezen is fun!” is een versterking van hun taalbeleidsplan. Aangezien dit een schooleigen project is, zijn alle personen die werden geïnterviewd werkzaam op Pius X: de projectcoördinator (tevens zorgcoördinator), de leerkracht van het tweede leerjaar en de directie. De geïnterviewden geven aan dat de school veel aandacht heeft voor lezen omdat een groot deel van de leerlingen zwak is in het Nederlands (om verschillende redenen). Daarom wordt op de school al lang nagedacht over een manier om lezen aan te pakken. Derde leerjaar B. Doelstellingen Het hoofddoel is van alle leerlingen van 2,5 tot 12 jaar (en ouder) sterkere en meer gemotiveerde leerlingen te maken door de ontwikkeling van brede leesvaardigheid,. Dit strategisch doel wordt in de projectaanvraag gespecificeerd aan de hand van volgende operationele doelen: 1) De leraar zet in op leesplezier en boekpromotie. 2) De leraar creëert een krachtige leesomgeving. 3) De leraar is een rolmodel en motiveert de leerlingen om te lezen. Het ZILL leerplan is de basis voor de activiteiten. 4) Lezen is de opdracht van het hele team. 5) De school betrekt de ouders door te informeren en te stimuleren. 6) De school zet in op de professionaliteit van het team. Deze operationele doelen gelden voor beide projectjaren. C. Partners en samenwerking Vrije Basisschool Pius X in Zele is zowel indiener, coördinator als spilfiguur van dit schooleigen leesproject. Er is binnen de school een kerngroep taal die aan de kar trekt om leesbevorderende activiteiten te organiseren (zie D. Geplande en uitgevoerde acties). De samenwerking met Zeelse openbare bibliotheek wordt verder uitgebouwd. Alle klassen brengen een geleid bezoek en de leerlingen ontlenen regelmatig boeken. De school streeft er naar dat elke leerling over een eigen bibkaart beschikt zodat de drempel verlaagd wordt om de bibliotheek ook buiten de schooltijd te bezoeken. Ook zal men verder gebruik maken van de boekenboxen en worden ouders van de 1e kleuterklas uitgenodigd om kennis te maken met de bib. De ouderraad van de school wordt ingeschakeld zodat het project ook gedragen wordt door een vertegenwoordiging van de ouders. De ouderraad helpt mee om het leesproject bekend te maken bij de ouders, bijvoorbeeld tijdens het eerste oudercontact in september. De samenwerking met de brugfiguur en het Huis van het Kind bestaat eruit dat zij de school ondersteunen om alle ouders en meer specifiek moeilijk bereikbare ouders te sensibiliseren over taal.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=