Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 24 3.1.2 Deelnemende scholen In totaal namen 489 scholen deel aan de LoS-projecten, waarvan 19 scholen twee maal in de database teruggevonden werden. In vijf gevallen ging het om twee aparte vestigingen van de school die deelnemen aan het LoS-project. In 13 gevallen ging het om scholen die in twee LoS-projecten zaten, waarvan het in zeven gevallen ging om scholen die zowel in het LoS-project ‘Lezen met Klasse’ van De Rand vzw zitten, als in het project ‘Leeshelden’ van de Provincie Vlaams-Brabant. Wat de andere gevallen betreft van scholen die aan twee LoS-projecten deelnemen, stellen we voornamelijk een overlap vast met het project ‘Leeshelden’ van Provincie Vlaams-Brabant of met het project ‘BIB-ber en lees’ van UCLL. Daarbij is één school zowel verbonden aan het project ‘Leeshelden’ als aan het project ‘Samen bouwen aan een kwalitatieve leesomgeving op school’ van Iedereen Leest vzw; één school is verbonden aan ‘Leeshelden’ alsook aan het project ‘Lezen in actie’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarbij nemen drie scholen deel aan BIB-ber en lees alsook aan een ander project, hetzij twee scholen aan het project ‘Lezen in actie’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, hetzij één school aan het project Boeken Troef! van ODISEE. Verder is één school verbonden aan zowel het project ‘Samen bouwen aan een kwalitatieve leesomgeving op school’ van Iedereen Leest, als aan het project ‘Lezen doe je samen!’ van VIVES Hogeschool. Tot slot is er één school verbonden aan drie LoSprojecten, met name de projecten ‘Samen L.O.S.’ van Wilde Raven vzw, het LoS-project van Iedereen Leest alsook aan het project ‘Boekboxen’ van de pedagogische begeleidingsdienst GO!. Per project namen gemiddeld 22 scholen deel, met 1 school als minimum aantal en 83 scholen als maximum aantal doorgegeven scholen per project. Bij het interpreteren van deze cijfers moeten een twee-aantal zaken in het achterhoofd gehouden worden, met name: (1) de projecten verschilden sterk in subsidie die ze aanvroegen en kregen voor het uitrollen van het LoS-project en (2) de manier waarop scholen betrokken werden in de projecten, verschilden zeer sterk binnen en tussen de projecten. Waar bv. een aantal scholen verscheidene uren per week vrijmaakten om het project uit te rollen en intensieve begeleiding kregen van het projectteam, was deelname van andere scholen beperkt tot eenmalig bezoek aan de bibliotheek. Daarnaast zijn er een aantal projecten die andere scholen wilden bereiken in projectjaar 1 en projectjaar 2, waar andere LoS-projecten een samenwerking met scholen aangingen gedurende de 2 projectjaren. Door de projectcoördinatoren werd aangegeven dat van de 352 scholen die in projectjaar 1 deelnamen aan een LoS-project, slechts 11 scholen (uit 6 verschillende projecten) niet deelnamen tot einde van het schooljaar 2021-2022. Ook de verschillende onderwijsniveaus waren gerepresenteerd in de totale populatie van scholen die aan een LoS-project deelnamen (zie Tabel 2). Er namen 357 basisscholen deel aan een LoS-project, 110 secundaire scholen en 22 scholen voor buitengewoon onderwijs. Van die laatste ging het om 17 scholen voor buitengewoon lager onderwijs en 5 scholen voor buitengewoon secundair onderwijs. Daarnaast zien we een verscheidenheid aan onderwijsnetten gerepresenteerd bij de deelnemende scholen. Zo zijn er 112 scholen van het GO! die deelnamen aan (minstens) één LoS-project, 123 scholen van het officieel gesubsidieerd onderwijs en 254 scholen die behoren tot het vrij gesubsidieerd onderwijs. Qua geografische spreiding kunnen we stellen dat de LoS-projecten zich hebben uitgerold over gans Vlaanderen, van West-Vlaanderen tot Limburg (zie Tabel 4 voor een overzicht van het aantal scholen per provincie). Daarbij zien we ook dat een behoorlijk aantal van de scholen zich situeren in het Brussels hoofdstedelijk gewest (N scholen = 53 met een totaal leerlingenaantal van ca. 16 600 leerlingen). Als we naar twee andere belangrijke centrumsteden kijken, gaat het om 20 scholen in hartje Gent en 24 scholen in hartje Antwerpen die deelnemen aan een LoS-project, met een totaal van net geen 8 400 respectievelijk 11 400 leerlingen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=