Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 18 In heel wat projecten lagen de indicatoren ‘onderwijsnet’ en ‘geografische spreiding’ vast. De LoSprojecten waren namelijk vaak beperkt tot (1) één stad of gemeente (bv. LoS-project in Westerlo, Essen, Mechelen, …) of (2) één onderwijsnet. We vertrokken van de voorliggende gegevens qua onderwijsnet en geografische ligging (waarbij het aantal leerlingen in de school als indicatie wordt genomen). In de projecten waar er variatie was in ligging en onderwijsnet (bv. project van Iedereen Leest), zorgden we ervoor dat er scholen geselecteerd werden die de variatie in beide variabelen van de uiteindelijke steekproef optimaal verhoogden. Samengevat streefden we variatie in de steekproef na op 6 indicatoren in aflopende prioriteit: • 5 domeinen van de Leesscan • Onderwijsniveau • Schoolsamenstelling naar taal • Schoolsamenstelling naar socio-economische achtergrond • Onderwijsnet (waarbij we representativiteit naar grootte van het net nastreven) • Geografische ligging Deze variatie werd nagestreefd in de lijst van scholen die we bekwamen op basis van de sets van drie scholen waarvan de coördinatoren aangaven dat deze scholen een modeltraject hebben gelopen binnen het LoS-project. Opgemerkt dient te worden dat dit geen representatieve sample is. Er moet dus in het achterhoofd gehouden worden dat de resultaten niet zonder meer generaliseerbaar zijn naar alle scholen die deelnamen aan een LoS-project. De bezochte scholen zijn namelijk ‘schoolvoorbeelden’ wat betreft de implementatie van het betreffende LoS-project in hun school. Zo ook is generaliseerbaarheid van de resultaten naar het ganse Vlaamse onderwijslandschap in het gedrang. 2.3.3 Uitzondering Het project Leeshelden van de Provincie Vlaams-Brabant is een vreemde eend in de bijt. Zij werkten in hoofdzaak samen met bibliotheken in plaats van scholen. Scholen geven een selectie van zwakke lezers door en vervolgens gaat een bibliotheekmedewerker met deze leerlingen (3de en 4de leerjaar) aan de slag in de bib zelf. Scholen bezoeken in dit project is weinig zinvol. Daarom selecteren we in dit project één bibliotheek in plaats van een school (op basis van het engagement dat zij vertoonden naar het Lezen op School-project). Tijdens dit bib-bezoek vonden dezelfde dataverzamelingen plaats als in de scholen. Bijkomend werd een kort gesprek gehouden met de directeur van een school, waarbij gepeild werd naar de manier waarop leerlingen geselecteerd werden voor deelname aan het project, en het gepercipieerde succes van dit LoS-project. Voor de selectie van die school werd analoog als de werkwijze bij de andere projecten gevraagd aan de projectcoördinator welke school zich sterk engageert voor het LoS-project. 2.3.4 Finale steekproef Door de projectcoördinatoren werden in totaal 74 scholen doorgegeven als zijnde scholen die optimaal aan de slag gingen met het LoS-project. Van deze scholen werden - op basis van bovenstaande indicatoren - 22 eerste selectiescholen geselecteerd. Daarnaast werden per project twee reservescholen geselecteerd. Indien de eerste selectieschool niet kon worden bezocht, werden achtereenvolgens deze twee scholen aangeschreven met de vraag of een schoolbezoek ingepland kon worden. Tabel 2 geeft een overzicht van de finale steekproef. Voor elke indicator worden de beschrijvende statistieken (met name N of range en gemiddelde) voor: (1) alle scholen die deelnamen aan een LoS-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=