Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 87 Veel schoolteams kregen betere inzichten in de aspecten van een leesomgeving, zoals een divers en aantrekkelijk boekenaanbod of de samenwerking met de bibliotheek. Dergelijke inzichten resulteerden in een besef om doorheen het hele schooljaar in te zetten op deze aspecten. Iedereen Leest focuste in dit traject vooral op het ondersteunen van de schoolteams en kan dus geen overkoepelende uitspraken doen over de effecten bij leerlingen. Veel scholen geven wel aan dat leerlingen zich meer betrokken voelen dankzij de uitgewerkte zichtbaarheid van lezen op schoolniveau. Door te investeren in een aantrekkelijk en divers boekenaanbod, geven schoolteams ook aan dat leerlingen sneller grijpen naar een boek. H. Aandachtspunten en randvoorwaarden • De aanwezigheid van een trekker of een kernteam is van belang voor de implementatie van het project op een school. • Het kernteam bewaakt dat de acties aansluiten bij de schooleigen visie. Het is dus belangrijk dat de school beschikt over een visie op lezen. • Het is noodzakelijk dat de interne communicatie op scholen goed verloopt. • Reflectie: niet enkel doen maar ook weten waarom je iets doet. • Leerkrachten hebben vooral nood aan concreet materiaal en een bron waar eenvoudig inspiratie over leesbevordering terug te vinden is. • Hoewel omwille van corona niet alle activiteiten volgens planning verliepen, haalt men er ook een positief punt uit. Online contactmomenten zijn immers minder tijdsintensief wegens geen verplaatsing. Daardoor was het mogelijk om meer, kortere contactmomenten te voorzien. Volgens de projectcoördinator werkte dit stimulerend voor de scholen. De directie en taalcoördinator halen volgende randvoorwaarden aan voor het welslagen van het project: • Doordat je met externen samenwerkt, krijgt je een breder zicht op je eigen werking. Ook brengen zij expertise en een netwerk in de school. Ook leerden we veel uit de gesprekken met andere scholen over hoe zijn lezen aanpakken. • Doordat het project werkt met deadlines, moesten we wel met een resultaat komen. Dat hielp om onze visie uit te schrijven. • Ook als het project gedaan is, hebben we nood aan een extern aanspreekpunt rond lezen. Randvoorwaarden volgens de leerkracht: Overige randvoorwaarden: • Scholen moeten zich bewust zijn dat inzetten op leesbevordering het projectmatige overstijgt. Leesbevordering is geen eenmalig jaarthema, maar een proces dat ingebed moet zitten in de dagelijkse schoolpraktijk. • Scholen moeten durven keuzes maken: er komt veel op scholen af – van milieu en muziek tot verkeersveiligheid en digitalisering. Goed kunnen en graag lezen is echter een basiscompetentie voor elke leerling. Een duidelijke prioriteit stellen in de schoolvisie schept duidelijkheid naar het hele schoolteam. • Het belang van lezen moet dan ook vaak herhaald worden om een breder draagvlak te creëren in het schoolteam zelf. Nog te vaak horen we dat de betrokkenheid van collega’s in het schoolteam gering is. • De aangeboden professionalisering in dit traject blijkt een hoge nood, ook na afloop. Een kwaliteitsvol professionaliseringsaanbod voor

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=