MUA39

MAGAZINE UNIVERSITEIT ANTWERPEN 39.2021 43 DE UITDAGING DE UITDAGING 42 MAGAZINE UNIVERSITEIT ANTWERPEN 39.2021 We moeten investeren in ons mentaal welzijn " Langerewachtlijsten, een toevloed aan eetstoornissen, patiën- tenstops in de privépraktijken, minder bereikbare huisartsen… Corona is niet goed voor onze mentale gezondheid, zoveel is zeker. Psychiater Marianne Destoop en psycholoog Kris Van den Broeck werpen licht op de situatie. TEKST KATRIEN VERREYKEN FOTO’S JESSE WILLEMS E enbelangrijke uitdaging in coronatij- den vormt onze geestelijke gezond- heidszorg. Al voor coronawaren de wachtlijsten vrij lang, en ze zijn er helaas niet korter op geworden. “Vooral voor kinderen en jongeren is de toestand schrijnend”, vertelt psycholoog en gedragstherapeut Kris Van den Broeck. “Die moeten soms een jaar wachten vooraleer ze ergens terechtkunnen. Zelfs voor acute problemen is er soms geen onmiddellijk antwoord. Vrijwilligersorganisatie TeJo, die gratis therapeutische ondersteuning biedt aan jongeren met milde klachten, krijgt almaar complexere casussen. We zien ook een grote toevloed aan eetstoornissen.” “Ook binnen de verslavingszorg zien we een toename bij de jongere doelgroepen, al dan niet gecombineerdmet een psychose”, vult alumna enpsychiaterMarianneDestoop aan. “De gesub- sidieerde ambulante Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG’s) kunnen de toevloed niet aan, privépraktijken hebben voor het eerst patiëntenstops ingevoerd, en ook huisartsen zijn door de coronasituatie minder bereikbaar. In bepaalde regio’s is er zelfs een stevig tekort aan huisartsen. Als zij niet te bereiken zijn, dan stroomt het teveel aanpatiëntendoor naarmeer gespecialiseerde zorg.” Preparé bij de bakker “En daar horen ze vaak niet thuis”, meent Kris. “Een recent onderzoek van ons wijst uit dat veel mensen in het ambulante circuit terecht- komen omdat de residentiële zorg dichtslibt. Ambulante zorgverleners krijgen daardoor met veel zwaardere klachten te maken en komen vaak minder toe aan de patiënten met mildere klachten. Nog een probleem is dat DRAAGKRACHT “De maatschappij heeft als taak het welzijn van de bevolking te optimaliseren”, vindt Marianne. "

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=