MUA38

MAGAZINE UNIVERSITEIT ANTWERPEN 38.2021 29 SAMENWERKEN I n 2015 kwam Tom bij ons aankloppen met een voorstel rond een digitaal platform om de consultatie bij de huisarts te ondersteunen”, vertelt Hilde Bastiaens, verbonden aan het Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Antwerpen. “Een huisarts in opleiding is toen gestart met een masterscriptie rond de ervaringen van een kleine groep huis- artsen en patiënten met deze nieuwe tool.” “Klopt”, beaamt alumnus Tom Van De Putte. “We wilden een app ontwikkelen die op voor- hand vragen aan de patiënt zou gaan stellen, ter voorbereiding op het bezoek aan de huis- arts. Maar een database die ziektes beschrijft, bestond toen nog niet. Samen met Hilde en haar collega’s hebben we gebrainstormd over de beste aanpak, en een beurs aange- vraagd bij het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen voor de ontwikkeling van onze app Bingli.” Wachtpost en spoeddienst “Een drietal jaar geleden ben ik gaan bekijken hoe we Bingli kunnen gebruiken in de wacht- posten en spoeddiensten, en hoe de gegevens verwerkt kunnen worden via iCAREdata, een wetenschappelijke onderzoeksdatabank voor de niet-planbare zorg”, legt huisarts Hilde Philips uit. “We weten elkaar wel te vinden bij nieuwe opportuniteiten tot samenwerking, in het kader van masterscripties, stages etc.” “Bingli biedt bijzonder veel mogelijkheden, niet alleen voor huisartsen in opleiding met extra interesse in ICT, maar zeker ook voor het leren stellen van correcte diagnoses. Momenteel bekijken we hoe we Bingli in ons onderwijs kunnen gebruiken voor het aanleren van meest waarschijnlijke diagnoses, zonder zeld- zamere aandoeningen uit het oog te verliezen.” Bingli speelt ook een rol bij de COVID-triage. Lees er alles over op blog.uantwerpen.be/ corona. VRAGEN OF ADVIES “Aan UAntwerpen voelen we ons altijd heel welkom”, aldus Tom Van De Putte. Tom Van De Putte Alumnus Business Administration (1998) en medebedenker van Bingli, een app die met slimme software en artificiële intelligen- tie patiënten voorbereidt op een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis. Hilde Bastiaens Huisarts en voorzitter van de expertengroep QUALUA (kwalita- tief onderzoek in de gezondheids- zorg). Ze focust op implementa- tieonderzoek in de eerste lijn, en werkt geregeld mee aan de evalua- tie van innovatieve ondersteunen- de tools voor de praktijk. Hilde Philips Huisarts en coördinator van het iCAREdata-project, een weten- schappelijke onderzoeksdatabank voor de niet-planbare zorg. Ze be- studeert nieuwe zorg- en samen- werkingsmodellen, met bijzondere interesse voor triagesystemen in de eerstelijnszorg. For several years, an app using smart soft- ware and artificial intelligence has been helping patients prepare for visits to the doctor or hospital. That app is Bingli, and was developed by graduate Tom Van De Putte in collaboration with the University of Antwerp’s Centre for General Practice. Slimme app voor huisarts en patiënt Sinds enkele jaren bereidt een app met slimme software en artificiële intelligentie een bezoek aan de dokter of het ziekenhuis zo goed als mogelijk voor. Die app heet Bingli, en werd ontwikkeld door een alumnus. TEKST SABINE MOUS FOTO JESSE WILLEMS E

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=