Les In Lezen

54 54 Hoe kan je deze inzichten aan je collega’s communiceren? Passieve werkvormen • Druk de fiches uit de inspiratiegids als posters af en hang ze telkens op een voor het team zichtbare plaats. • Maak een rubriek ‘Les in lezen’ aan in de nieuwsbrief naar je team, en deel daarin telkens een fiche uit deze gids. Actieve werkvormen Start telkens vanuit een vraag uit deze inspiratiegids: 1. Leg enkel de vraag voor aan (een deel van) het team. 2. Geef leerkrachten tijd en ruimte om na te denken over de vraag. 3. Belangrijk: lees samen het antwoord op de vraag in deze inspiratiebundel. 1. Leg enkel de vraag voor aan (een deel van) het team • Hang de vraag uit in de leraarskamer, aan het koffieapparaat of (waarom niet) op het personeelstoilet. • Deel de vraag via de nieuwsbrief van de school. 2. Geef leerkrachten tijd en ruimte om na te denken over de vraag. • Informeel: » Laat leerkrachten gedurende een aantal dagen mogelijke antwoorden op de vraag formuleren en die onder de vraag noteren. » Zet, bijvoorbeeld tijdens de koffiepauze, aan tot een discussie over de vraag. • Formeel tijdens een teamvergadering, een bijeenkomst van een werkgroep of pedagogische studiedag: » via de methodiek ‘Denken-Delen-Uitwisselen’ • Denken = elk teamlid krijgt een paar minuten om in stilte over de vraag na te denken, en noteert een mogelijk antwoord. • Delen = twee teamleden bespreken hun antwoorden met elkaar en formuleren een gezamenlijk antwoord. • Uitwisselen = alle duo’s delen hun antwoorden met het hele team. » via de methodiek ‘Placemat’ • Iedere groep (max. 4 teamleden) krijgt een placemat (zie figuur) met daarin een vraag uit de inspiratiegids. • Elk teamlid krijgt 5 minuten om over de vraag na te denken en schrijft dat antwoord neer in het vak dat werd toegewezen. • Per groep worden de individuele antwoorden van de teamleden overlopen. • De antwoorden waarover alle teamleden het eens zijn worden in het middenvak van de placemat geschreven. • Elke groep licht in de grote groep toe wat ze genoteerd hebben in het middenvak. » via de methodiek ‘Binnen-buitenkring’. • Deze methodiek kan handig zijn om meerdere vragen in eenzelfde sessie te bespreken. • Verdeel je team in twee groepen. Groep 1 wordt de buitenkant van de kring, terwijl groep 2 de binnenkant van de kring vormt. Elk teamlid vormt een duo met een teamlid uit de andere kring. • Schotel een vraag voor en geef de teamleden een minuut om een antwoord te bedenken. • De buitenkring geeft hun antwoord. De binnenkring luistert. Na een tot twee minuten wisselen beide kringen van rol: de binnenkring neemt dan het woord, terwijl de buitenkring luistert. • Op jouw teken schuiven de teamleden uit de buitenkring een plaats op. De collega’s uit de binnenkring bespreken dezelfde of een nieuwe vraag met hun nieuwe gesprekspartner. Placemat

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=