Les In Lezen

32 Fiche 10 Kan schrijven je leerlingen helpen om betere lezers te worden? Onderwijsniveau: kleuter lager secundair Componenten van leesvaardigheid: Voorbereidende leesvaardigheden: geletterdheid mondelinge taalvaardigheid Technisch lezen : vlot lezen vloeiend lezen Begrijpend lezen Algemene leesvaardigheid Leesmotivatie FICHE 10 Wat vertelt onderzoek? Door schrijven en lezen te combineren kan je de schrijfvaardigheid én de leesvaardigheid van je leerlingen ondersteunen en bevorderen. Bovendien blijkt dat directe en systematische spellinginstructie niet alleen effectief is om beter te leren spellen en schrijven, maar ook een positief effect heeft op technisch lezen, van de kleuterschool tot in het secundair onderwijs. Schrijven blijkt een effectieve manier te zijn om de lezer de kans te bieden te verwerken wat die gelezen heeft, of die lezer nu in het kleuteronderwijs, het lager onderwijs of het secundair onderwijs zit. In de kleuterschool gaat het dan om een brede interpretatie van ‘schrijven‘ zoals doen alsof schrijven van briefjes, boodschappenlijstjes en andere functionele schrijfsels zonder lettertekens maar ook het speels verkennen van lettervormen. In het lager en secundair gaat het om schrijfopdrachten, zoals een eigen mening verwoorden bij een gelezen tekst of een tekst schriftelijk laten samenvatten. Dat soort schrijfactiviteiten kan het leesbegrip versterken. Ook expliciete instructie in het leren schrijven van zinnen, alinea’s, paragrafen, tekststructuren en teksten hebben een gunstige invloed op het leesbegrip. Leerlingen leren daardoor ook om actief met teksten om te gaan en zo betekenis te geven aan een tekst. Het is raadzaam om af te wisselen in het type schrijfactiviteit en daarbij steeds actief lezen te bevorderen. Actief lezen betekent dat leerlingen de tekst interpreteren en verbanden leggen tussen woorden en passages in een tekst, en tussen de tekst en hun eigen kennis van de wereld.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=